Surat 54 - Al-Qamar dan Terjemahan

Surat Al-Qamar dan Terjemahan
(Bulan)

Surat ke : 54
Jumlah ayat : 55
Juz : 27


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Qamar Ayat 1
Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.
 
Surat Al-Qamar Ayat 2
Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
 
Surat Al-Qamar Ayat 3
Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya
 
Surat Al-Qamar Ayat 4
Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).
 
Surat Al-Qamar Ayat 5
Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).
 
Surat Al-Qamar Ayat 6
Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
 
Surat Al-Qamar Ayat 7
sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan
 
Surat Al-Qamar Ayat 8
mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
 
Surat Al-Qamar Ayat 9
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).
 
Surat Al-Qamar Ayat 10
Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)".
 
Surat Al-Qamar Ayat 11
Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
 
Surat Al-Qamar Ayat 12
Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
 
Surat Al-Qamar Ayat 13
Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
 
Surat Al-Qamar Ayat 14
Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai belasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
 
Surat Al-Qamar Ayat 15
Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 16
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 17
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 18
Kaum 'Aad pun mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 19
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
 
Surat Al-Qamar Ayat 20
yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok korma yang tumbang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 21
Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 22
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 23
Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
 
Surat Al-Qamar Ayat 24
Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".
 
Surat Al-Qamar Ayat 25
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
 
Surat Al-Qamar Ayat 26
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

Surat Al-Qamar Ayat 27
Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
 
Surat Al-Qamar Ayat 28
Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
 
Surat Al-Qamar Ayat 29
Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
 
Surat Al-Qamar Ayat 30
Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 31
Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 33
Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
 
Surat Al-Qamar Ayat 34
Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
 
Surat Al-Qamar Ayat 35
sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
 
Surat Al-Qamar Ayat 36
Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
 
Surat Al-Qamar Ayat 37
Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 38
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
 
Surat Al-Qamar Ayat 39
Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
Surat Al-Qamar Ayat 40
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 41
Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
 
Surat Al-Qamar Ayat 42
Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
 
Surat Al-Qamar Ayat 43
Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
 
Surat Al-Qamar Ayat 44
Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
 
Surat Al-Qamar Ayat 45
Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
 
Surat Al-Qamar Ayat 46
Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
 
Surat Al-Qamar Ayat 47
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
 
Surat Al-Qamar Ayat 48
(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
 
Surat Al-Qamar Ayat 49
Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
 
Surat Al-Qamar Ayat 50
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
 
Surat Al-Qamar Ayat 51
Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
Surat Al-Qamar Ayat 52
Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan
 
Surat Al-Qamar Ayat 53
Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
 
Surat Al-Qamar Ayat 54
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
 
Surat Al-Qamar Ayat 55
di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.

Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.