Surat 52 - Ath-Thur dan Terjemahan

Surat Ath-Thur dan Terjemahan 
(Bukit)

Surat ke : 52
Jumlah ayat : 49
Juz : 27أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Ath-Thur Ayat 1
Demi bukit,

Surat Ath-Thur Ayat 2
dan Kitab yang ditulis,

Surat Ath-Thur Ayat 3
pada lembaran yang terbuka,

Surat Ath-Thur Ayat 4
dan demi Baitul Ma'mur,

Surat Ath-Thur Ayat 5
dan atap yang ditinggikan (langit),

Surat Ath-Thur Ayat 6
dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

Surat Ath-Thur Ayat 7
sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

Surat Ath-Thur Ayat 8
tidak seorangpun yang dapat menolaknya,

Surat Ath-Thur Ayat 9
pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,

Surat Ath-Thur Ayat 10
dan gunung benar-benar berjalan.

Surat Ath-Thur Ayat 11
Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

Surat Ath-Thur Ayat 12
(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,

Surat Ath-Thur Ayat 13
pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya.

Surat Ath-Thur Ayat 14
(Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".

Surat Ath-Thur Ayat 15
Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

Surat Ath-Thur Ayat 16
Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

Surat Ath-Thur Ayat 17
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,

Surat Ath-Thur Ayat 18
mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

Surat Ath-Thur Ayat 19
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",

Surat Ath-Thur Ayat 20
mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

Surat Ath-Thur Ayat 21
Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Surat Ath-Thur Ayat 22
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

Surat Ath-Thur Ayat 23
Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

Surat Ath-Thur Ayat 24
Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
Surat Ath-Thur Ayat 25
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

Surat Ath-Thur Ayat 26
Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".

Surat Ath-Thur Ayat 27
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Surat Ath-Thur Ayat 28
Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

Surat Ath-Thur Ayat 29
Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

Surat Ath-Thur Ayat 30
Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

Surat Ath-Thur Ayat 31
Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".

Surat Ath-Thur Ayat 32
Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Surat Ath-Thur Ayat 33
Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.

Surat Ath-Thur Ayat 34
Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar.

Surat Ath-Thur Ayat 35
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

Surat Ath-Thur Ayat 36
Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

Surat Ath-Thur Ayat 37
Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

Surat Ath-Thur Ayat 38
Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Surat Ath-Thur Ayat 39
Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?

Surat Ath-Thur Ayat 40
Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?

Surat Ath-Thur Ayat 41
Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Surat Ath-Thur Ayat 42
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

Surat Ath-Thur Ayat 43
Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Surat Ath-Thur Ayat 44
Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".

Surat Ath-Thur Ayat 45
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,

Surat Ath-Thur Ayat 46
(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

Surat Ath-Thur Ayat 47
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Surat Ath-Thur Ayat 48
Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,

Surat Ath-Thur Ayat 49
dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).
Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.