Surat 85 - Al-Buruj dan Terjemahan

Surat Al-Buruj dan Terjemahan 
(Gugusan Bintang)
Surat ke : 85
Jumlah ayat : 22

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم


Surat Al-Buruj Ayat 1
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
 
Surat Al-Buruj Ayat 2
dan hari yang dijanjikan,
 
Surat Al-Buruj Ayat 3
dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
 
Surat Al-Buruj Ayat 4
Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit,
 
Surat Al-Buruj Ayat 5
yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
 
Surat Al-Buruj Ayat 6
ketika mereka duduk di sekitarnya,
 
Surat Al-Buruj Ayat 7
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
 
Surat Al-Buruj Ayat 8
Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
 
Surat Al-Buruj Ayat 9
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
 
Surat Al-Buruj Ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

Surat Al-Buruj Ayat 11
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
 
Surat Al-Buruj Ayat 12
Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
 
Surat Al-Buruj Ayat 13
Sesungguhnya Dialah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
 
Surat Al-Buruj Ayat 14
Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
 
Surat Al-Buruj Ayat 15
yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia,
 
Surat Al-Buruj Ayat 16
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
 

Surat Al-Buruj Ayat 17
Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
 
Surat Al-Buruj Ayat 18
(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?
 
Surat Al-Buruj Ayat 19
Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
 
Surat Al-Buruj Ayat 20
padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
 
Surat Al-Buruj Ayat 21
Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,
 
Surat Al-Buruj Ayat 22
yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.
Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.