Surat 77 - Al-Mursalat dan Terjemahan

Surat Al-Mursalat dan Terjemahan 
(Malaikat-Malaikat Yang Diutus)
Surat ke : 77
Jumlah ayat : 50


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Mursalat Ayat 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

Surat Al-Mursalat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 6
untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 7
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 8
Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 9
dan apabila langit telah dibelah,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 10
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 11
dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
 
Surat Al-Mursalat Ayat 12
(Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
 
Surat Al-Mursalat Ayat 13
Sampai hari keputusan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 14
Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
 
Surat Al-Mursalat Ayat 15
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 16
Bukankah Kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
 
Surat Al-Mursalat Ayat 17
Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 18
Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 19
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 20
Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?
 
Surat Al-Mursalat Ayat 21
kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
 
Surat Al-Mursalat Ayat 22
sampai waktu yang ditentukan,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 23
lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 24
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Surat Al-Mursalat Ayat 25
Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 26
orang-orang hidup dan orang-orang mati?
 
Surat Al-Mursalat Ayat 27
dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?
 
Surat Al-Mursalat Ayat 28
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 29
(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 30
Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
 
Surat Al-Mursalat Ayat 31
yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
 
Surat Al-Mursalat Ayat 32
Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 33
Seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 34
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 35
Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
 
Surat Al-Mursalat Ayat 36
dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 37
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 38
Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 39
Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 40
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 42
Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 43
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
 
Surat Al-Mursalat Ayat 44
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 45
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 46
(Dikatakan kepada orang-orang kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
 
Surat Al-Mursalat Ayat 47
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 48
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku'.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 49
Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
Surat Al-Mursalat Ayat 50
Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran ini mereka akan beriman?

Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.