Surat 74 - Al-Muddatstsir dan Terjemahan

Surat Al-Muddatstsir dan Terjemahan
(Orang Yang Berkemul)
Surat ke : 74
Jumlah ayat : 56أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Muddatstsir Ayat 1
Hai orang yang berkemul (berselimut),
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 2
bangunlah, lalu berilah peringatan!
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 3
dan Tuhanmu agungkanlah!
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 4
dan pakaianmu bersihkanlah,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 5
dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 6
dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 7
Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 8
Apabila ditiup sangkakala,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 9
maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 10
bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 11
Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 12
Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 13
dan anak-anak yang selalu bersama dia,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 14
dan Ku-lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 15
kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 17
Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 18
Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 19
maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 20
kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 21
kemudian dia memikirkan,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 22
sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 23
kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 24
lalu dia berkata: "(Al Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 25
ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 26
Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 27
Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 28
Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.

Surat Al-Muddatstsir Ayat 29
(Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 30
Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 31
Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 32
Sekali-kali tidak, demi bulan,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 33
dan malam ketika telah berlalu,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 34
dan subuh apabila mulai terang.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 35
Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 36
sebagai ancaman bagi manusia.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 37
(Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 38
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 39
kecuali golongan kanan,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 40
berada di dalam surga, mereka tanya menanya,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 41
tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 42
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 45
dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 46
dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 47
hingga datang kepada kami kematian".
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 48
Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 49
Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 50
seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 51
lari daripada singa.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 52
Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 53

Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 54
Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Quran itu adalah peringatan.
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 55
Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Quran).
 
Surat Al-Muddatstsir Ayat 56
Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.
Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.