Surat 69 - Al-Haqqah dan Terjemahan

Surat Al-Haqqah dan Terjemahan
(Kiamat)
Surat ke : 69
Jumlah ayat : 52

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Haqqah ayat 1
Hari kiamat,

Surat Al-Haqqah ayat 2
apakah hari kiamat itu?

Surat Al-Haqqah ayat 3
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

Surat Al-Haqqah ayat 4
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat.

Surat Al-Haqqah ayat 5
Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.

Surat Al-Haqqah ayat 6
Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

Surat Al-Haqqah ayat 7
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

Surat Al-Haqqah ayat 8
Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.

Surat Al-Haqqah ayat 9
Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

Surat Al-Haqqah ayat 10
Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Surat Al-Haqqah ayat 11
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera,

Surat Al-Haqqah ayat 12
agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Surat Al-Haqqah ayat 13
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup

Surat Al-Haqqah ayat 14
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

Surat Al-Haqqah ayat 15
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

Surat Al-Haqqah ayat 16
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

Surat Al-Haqqah ayat 17
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

Surat Al-Haqqah ayat 18
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

Surat Al-Haqqah ayat 19
Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".

Surat Al-Haqqah ayat 20
Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

Surat Al-Haqqah ayat 21
Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,

Surat Al-Haqqah ayat 22
dalam surga yang tinggi,

Surat Al-Haqqah ayat 23
buah-buahannya dekat,

Surat Al-Haqqah ayat 24
(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".

Surat Al-Haqqah ayat 25
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini).

Surat Al-Haqqah ayat 26
Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.
Surat Al-Haqqah ayat 27
Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

Surat Al-Haqqah ayat 28
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

Surat Al-Haqqah ayat 29
Telah hilang kekuasaanku daripadaku".

Surat Al-Haqqah ayat 30
(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.

Surat Al-Haqqah ayat 31
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

Surat Al-Haqqah ayat 32
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

Surat Al-Haqqah ayat 33
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

Surat Al-Haqqah ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

Surat Al-Haqqah ayat 35
Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.

Surat Al-Haqqah ayat 36
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

Surat Al-Haqqah ayat 37
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

Surat Al-Haqqah ayat 38
Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

Surat Al-Haqqah ayat 39
Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

Surat Al-Haqqah ayat 40
Sesungguhnya Al Quran itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

Surat Al-Haqqah ayat 41
dan Al Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Surat Al-Haqqah ayat 42
Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

Surat Al-Haqqah ayat 43
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

Surat Al-Haqqah ayat 44
Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

Surat Al-Haqqah ayat 45
niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.

Surat Al-Haqqah ayat 46
Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

Surat Al-Haqqah ayat 47
Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

Surat Al-Haqqah ayat 48
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Surat Al-Haqqah ayat 49
Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan(nya).

Surat Al-Haqqah ayat 50
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

Surat Al-Haqqah ayat 51
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

Surat Al-Haqqah ayat 52
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.