Surat 56 - Al-Waqi'ah dan Terjemahan

Surat Al-Waqi'ah dan Terjemahan
(Hari Kiamat)

Surat ke : 56
Jumlah ayat : 96

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Waqi'ah Ayat 1
Apabila terjadi hari kiamat,
 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 2tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 3
(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain), 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 4
apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 5
dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya, 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 6
maka jadilah ia debu yang beterbangan, 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 7
dan kamu menjadi tiga golongan. 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 8
Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 9
Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 10
Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 11
Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. 
Surat Al-Waqi'ah Ayat 12
Berada dalam jannah kenikmatan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 13
Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 14
dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
Surat Al-Waqi'ah Ayat 15
Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 16
seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 17
Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 18
dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 19
mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 20
dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 21
dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 22
Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 23
laksana mutiara yang tersimpan baik.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 24
Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 25
Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 26
akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 27
Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 28
Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 29
dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
Surat Al-Waqi'ah Ayat 30
dan naungan yang terbentang luas,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 31
dan air yang tercurah,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 32
dan buah-buahan yang banyak,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 33
yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 34
dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 35
Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung
Surat Al-Waqi'ah Ayat 36
dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 37
penuh cinta lagi sebaya umurnya.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 38
(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 39
(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.

Surat Al-Waqi'ah Ayat 40
dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 41
Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 42
Dalam (siksaan) angin yang amat panas, dan air panas yang mendidih,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 43
dan dalam naungan asap yang hitam.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 44
Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 45
Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 46
Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 47
Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah bila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar dibangkitkan kembali?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 48
apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (juga)?"
Surat Al-Waqi'ah Ayat 49
Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 50
benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 51
Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 52
benar-benar akan memakan pohon zaqqum,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 53
dan akan memenuhi perutmu dengannya.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 54
Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 55
Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 56
Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".
Surat Al-Waqi'ah Ayat 57
Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 58
Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 59
Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 60
Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-sekali tidak akan dapat dikalahkan,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 61
untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 62
Dan Sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 63
Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 64
Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 65
Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 66
(Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian",
Surat Al-Waqi'ah Ayat 67
bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 68
Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 69
Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 70
Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 71
Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu).
Surat Al-Waqi'ah Ayat 72
Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 73
Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 74
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Maha Besar.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 76
Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 77
Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 78
pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh),
Surat Al-Waqi'ah Ayat 79
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 80
Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 81
Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 83
Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 84
padahal kamu ketika itu melihat,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 85
dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 86
maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 87
Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?
Surat Al-Waqi'ah Ayat 88
adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
Surat Al-Waqi'ah Ayat 89
maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 90
Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 91
maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 92
Dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 93
maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
Surat Al-Waqi'ah Ayat 94
dan dibakar di dalam jahannam.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 95
Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
Surat Al-Waqi'ah Ayat 96
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Rabbmu yang Maha Besar.
Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.