Surat 44 - Ad-Dukhan dan Terjemahan

Surat Ad-Dukhan dan Terjemahan
(Kabut)

Surat ke : 44
Jumlah Ayat : 59
Juz : 25أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Ad-Dukhan Ayat 1
Haa miim.
Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
Surat Ad-Dukhan Ayat 3
sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 4
Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 5
(yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah Yang mengutus rasul-rasul,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 6
sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 7
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang meyakini.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 8
Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menghidupkan dan Yang mematikan (Dialah) Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 9
Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 10
Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 11
yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 12
(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 13
Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 14
kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 15
Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar).
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 16
(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 17
Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 18
(dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 19
dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 20
Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dari keinginanmu merajamku,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 21
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 22
Kemudian Musa berdoa kepada Tuhannya: "Sesungguhnya mereka ini adalah kaum yang berdosa (segerakanlah azab kepada mereka)".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 23
(Allah berfirman): "Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba-hamba-Ku pada malam hari, sesungguhnya kamu akan dikejar,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 24
dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 25
Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 26
dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 27
dan kesenangan-kesenangan yang mereka menikmatinya,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 28
demikianlah. Dan Kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Surat Ad-Dukhan Ayat 29
Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 30
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 31
dari (azab) Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami pilih mereka dengan pengetahuan (Kami) atas bangsa-bangsa.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 33
Dan Kami telah memberikan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan (Kami) sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 34
Sesungguhnya mereka (kaum musyrik) itu benar-benar berkata,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 35
"tidak ada kematian selain kematian di dunia ini. Dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan,
Surat Ad-Dukhan Ayat 36
maka datangkanlah (kembali) bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar".
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 37
Apakah mereka (kaum musyrikin) yang lebih baik ataukah kaum Tubba' dan orang-orang yang sebelum mereka. Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 38
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 39
Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 40
Sesungguhnya hari keputusan (hari kiamat) itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 41
yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 42
kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 43
Sesungguhnya pohon zaqqum itu,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 44
makanan orang yang banyak berdosa.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 45
(Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 46
seperti mendidihnya air yang amat panas.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 47
Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 48
Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan (dari) air yang amat panas.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 49
Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 50
Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 51
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 52
(yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air;
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 53
mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 54
demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 55
Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran),
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 56
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka,
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 57
sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 58
Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
 
Surat Ad-Dukhan Ayat 59
Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula).

Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.