Surat 37 - Ash Shaffat dan Terjemahan

Surat Ash Shaffat dan Terjemahan 
(Yang Bershaf-Shaf)

Surat ke : 37
Jumlah ayat : 182
Juz ke : 23


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Ash Shaffat Ayat 1
Demi (rombongan malaikat) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya,
Surat Ash Shaffat Ayat 2
dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),
Surat Ash Shaffat Ayat 3
dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,
Surat Ash Shaffat Ayat 4
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
Surat Ash Shaffat Ayat 5
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.
Surat Ash Shaffat Ayat 6
Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,
Surat Ash Shaffat Ayat 7
dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,
Surat Ash Shaffat Ayat 8
syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
Surat Ash Shaffat Ayat 9
Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,
Surat Ash Shaffat Ayat 10
akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.
Surat Ash Shaffat Ayat 11
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
Surat Ash Shaffat Ayat 12
Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.
Surat Ash Shaffat Ayat 13
Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.
Surat Ash Shaffat Ayat 14
Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.
Surat Ash Shaffat Ayat 15
Dan mereka berkata "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.
Surat Ash Shaffat Ayat 16
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?
Surat Ash Shaffat Ayat 17
Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?
Surat Ash Shaffat Ayat 18
Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina"
Surat Ash Shaffat Ayat 19
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka meIihatnya.
Surat Ash Shaffat Ayat 20
Dan mereka berkata: "Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.
Surat Ash Shaffat Ayat 21
Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.
Surat Ash Shaffat Ayat 22
(kepada malaikat diperintahkan): "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,
Surat Ash Shaffat Ayat 23
selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
Surat Ash Shaffat Ayat 24
Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:
Surat Ash Shaffat Ayat 25
"Kenapa kamu tidak tolong menolong?"
Surat Ash Shaffat Ayat 26
Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
Surat Ash Shaffat Ayat 27
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
Surat Ash Shaffat Ayat 28
Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dan kanan.
Surat Ash Shaffat Ayat 29
Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".
Surat Ash Shaffat Ayat 30
Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.
Surat Ash Shaffat Ayat 31
Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).
Surat Ash Shaffat Ayat 32
Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.
Surat Ash Shaffat Ayat 33
Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.
Surat Ash Shaffat Ayat 34
Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.
Surat Ash Shaffat Ayat 35
Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri,
Surat Ash Shaffat Ayat 36
dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?"
Surat Ash Shaffat Ayat 37
Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).
Surat Ash Shaffat Ayat 38
Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
Surat Ash Shaffat Ayat 39
Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,
Surat Ash Shaffat Ayat 40
tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).
Surat Ash Shaffat Ayat 41
Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,
Surat Ash Shaffat Ayat 42
yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,
Surat Ash Shaffat Ayat 43
di dalam surga-surga yang penuh nikmat.
Surat Ash Shaffat Ayat 44
di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.
Surat Ash Shaffat Ayat 45
Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.
Surat Ash Shaffat Ayat 46
(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
Surat Ash Shaffat Ayat 47
Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.
Surat Ash Shaffat Ayat 48
Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,
Surat Ash Shaffat Ayat 49
seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.
Surat Ash Shaffat Ayat 50
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
Surat Ash Shaffat Ayat 51
Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,
Surat Ash Shaffat Ayat 52
yang berkata: "Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?
Surat Ash Shaffat Ayat 53
Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?"
Surat Ash Shaffat Ayat 54
Berkata pulalah ia: "Maukah kamu meninjau (temanku itu)?"
Surat Ash Shaffat Ayat 55
Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.
Surat Ash Shaffat Ayat 56
Ia berkata (pula): "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,
Surat Ash Shaffat Ayat 57
jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).
Surat Ash Shaffat Ayat 58
Maka apakah kita tidak akan mati?,
Surat Ash Shaffat Ayat 59
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?
Surat Ash Shaffat Ayat 60
Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.
Surat Ash Shaffat Ayat 61
Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja"
Surat Ash Shaffat Ayat 62
(Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.
Surat Ash Shaffat Ayat 63
Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.
Surat Ash Shaffat Ayat 64
Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.
Surat Ash Shaffat Ayat 65
mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
Surat Ash Shaffat Ayat 66
Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.
Surat Ash Shaffat Ayat 67
Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.
Surat Ash Shaffat Ayat 68
Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.
Surat Ash Shaffat Ayat 69
Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam Keadaaan sesat.
Surat Ash Shaffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Surat Ash Shaffat Ayat 71
Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,
Surat Ash Shaffat Ayat 72
dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.
Surat Ash Shaffat Ayat 73
Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
Surat Ash Shaffat Ayat 74
Tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan (dari dosa tidak akan diazab).
Surat Ash Shaffat Ayat 75
Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).
Surat Ash Shaffat Ayat 76
Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.
Surat Ash Shaffat Ayat 77
Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
Surat Ash Shaffat Ayat 78
Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;
Surat Ash Shaffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
Surat Ash Shaffat Ayat 80
Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Surat Ash Shaffat Ayat 81
Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.
Surat Ash Shaffat Ayat 82
Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
Surat Ash Shaffat Ayat 83
Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).
Surat Ash Shaffat Ayat 84
(lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci:
Surat Ash Shaffat Ayat 85
(Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah itu?
Surat Ash Shaffat Ayat 86
Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?
Surat Ash Shaffat Ayat 87
Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?"
Surat Ash Shaffat Ayat 88
Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.
Surat Ash Shaffat Ayat 89
Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya aku sakit".
Surat Ash Shaffat Ayat 90
Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.
Surat Ash Shaffat Ayat 91
Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan?
Surat Ash Shaffat Ayat 92
Kenapa kamu tidak menjawab?"
Surat Ash Shaffat Ayat 93
Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).
Surat Ash Shaffat Ayat 94
Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.
Surat Ash Shaffat Ayat 95
Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
Surat Ash Shaffat Ayat 96
Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".
Surat Ash Shaffat Ayat 97
Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim;lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu".
Surat Ash Shaffat Ayat 98
Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
Surat Ash Shaffat Ayat 99
Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
Surat Ash Shaffat Ayat 100

Surat Ash Shaaffaat 
(Yang Bershaf-Shaf)


37:101

Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
37:102

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".
37:103

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
37:104

Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,
37:105

sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:106

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
37:107Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
37:108

Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,
37:109

(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
37:110

Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:111Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:112

Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.
37:113

Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Dan diantara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang Zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
37:114

Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.
37:115

Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
37:116

Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.
37:117

Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
37:118

Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.
37:119

Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang kemudian;
37:120

(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
37:121

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:122Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:123

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.
37:124

(ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
37:125

Patutkah kamu menyembah Ba'l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,
37:126

(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?"
37:127

Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),
37:128

kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

37:129

Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
37:130

(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"
37:131

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
37:132Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.
37:133

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul.
37:134

(Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,
37:135kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
37:136

Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
37:137

Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,
37:138

dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:139Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
37:140
(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,
37:141

kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.
37:142

Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
37:143

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
37:144

niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.
37:145Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.
37:146

Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.
37:147

Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.
37:148Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.
37:149

Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): "Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,
37:150

atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
37:151Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:
37:152

"Allah beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.
37:153

Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?
37:154

Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?
37:155

Maka apakah kamu tidak memikirkan?
37:156

Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?
37:157

Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.
37:158

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),
37:159

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,
37:160Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).
37:161

Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,
37:162

Sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
37:163

kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.
37:164

Tiada seorangpun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,
37:165dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
37:166

Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).
37:167

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:
37:168

"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu,
37:169

benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)".
37:170

Tetapi mereka mengingkarinya (Al Quran); maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).
37:171Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,
37:172

(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.
37:173

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang,
37:174

Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.
37:175

Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).
37:176

Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?
37:177

Maka apabila siksaan itu turun dihalaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.
37:178

Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.
37:179

Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.
37:180

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.
37:181

Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
37:182

Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.