Surat 89 - Al-Fajr dan Terjemahan

Surat Al-Fajr dan Terjemahan
(Waktu Fajar)
Surat ke : 89
Jumlah ayat : 30


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Al-Fajr Ayat 1
Demi fajar,
 
Surat Al-Fajr Ayat 2
dan malam yang sepuluh,
 
Surat Al-Fajr Ayat 3
dan yang genap dan yang ganjil,
 
Surat Al-Fajr Ayat 4
dan malam bila berlalu.
 
Surat Al-Fajr Ayat 5
Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
 
Surat Al-Fajr Ayat 6
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?
 
Surat Al-Fajr Ayat 7
(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
 
Surat Al-Fajr Ayat 8
yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
 
Surat Al-Fajr Ayat 9
dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
 
Surat Al-Fajr Ayat 10
dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
 
Surat Al-Fajr Ayat 11
yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
 
Surat Al-Fajr Ayat 12
lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
 
Surat Al-Fajr Ayat 13
karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
 
Surat Al-Fajr Ayat 14
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

Surat Al-Fajr Ayat 15
Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
 
Surat Al-Fajr Ayat 16
Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
 
Surat Al-Fajr Ayat 17
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
 
Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
 
Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
 
Surat Al-Fajr Ayat 20
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
 
Surat Al-Fajr Ayat 21
Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,
 
Surat Al-Fajr Ayat 22
dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.
 
Surat Al-Fajr Ayat 23
Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
 
Surat Al-Fajr Ayat 24
Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini".
 
Surat Al-Fajr Ayat 25
Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.
 
Surat Al-Fajr Ayat 26
dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
 
Surat Al-Fajr Ayat 27
Hai jiwa yang tenang.
 
Surat Al-Fajr Ayat 28
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.
 
Surat Al-Fajr Ayat 29
Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
 
Surat Al-Fajr Ayat 30
masuklah ke dalam surga-Ku.

Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.