Surat 78 - An-Naba dan Terjemahan

Surat An-Naba dan Terjemahan
(Berita Besar)
Surat ke : 78
Jumlah ayat : 40


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم
Surat An-Naba Ayat 1
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?

Surat An-Naba Ayat 2
Tentang berita yang besar,

Surat An-Naba Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.

Surat An-Naba Ayat 4
Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,

Surat An-Naba Ayat 5
kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.

Surat An-Naba Ayat 6
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,

Surat An-Naba Ayat 7
dan gunung-gunung sebagai pasak?,

Surat An-Naba Ayat 8
dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,

Surat An-Naba Ayat 9
dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,

Surat An-Naba Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,

Surat An-Naba Ayat 11
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

Surat An-Naba Ayat 12
dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,

Surat An-Naba Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),

Surat An-Naba Ayat 14
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,

Surat An-Naba Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,

Surat An-Naba Ayat 16
dan kebun-kebun yang lebat?

Surat An-Naba Ayat 17
Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,

Surat An-Naba Ayat 18
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,

Surat An-Naba Ayat 19
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
Surat An-Naba Ayat 20
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.

Surat An-Naba Ayat 21
Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,

Surat An-Naba Ayat 22
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,

Surat An-Naba Ayat 23
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,

Surat An-Naba Ayat 24
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,

Surat An-Naba Ayat 25
selain air yang mendidih dan nanah,

Surat An-Naba Ayat 26
sebagai pambalasan yang setimpal.

Surat An-Naba Ayat 27
Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,

Surat An-Naba Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Surat An-Naba Ayat 29
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.

Surat An-Naba Ayat 30
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Surat An-Naba Ayat 31
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,

Surat An-Naba Ayat 32
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,

Surat An-Naba Ayat 33
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,

Surat An-Naba Ayat 34
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

Surat An-Naba Ayat 35
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.

Surat An-Naba Ayat 36
Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,

Surat An-Naba Ayat 37
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

Surat An-Naba Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.

Surat An-Naba Ayat 39
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Surat An-Naba Ayat 40

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah". 
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.