Surat 71 - Nuh dan Terjemahan

Surat Nuh dan Terjemahan 
(Nabi Nuh A.S)
Surat ke : 71
Jumlah ayat : 28


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Nuh Ayat 1
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih",
 
Surat Nuh Ayat 2
Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
 
Surat Nuh Ayat 3
(yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
 
Surat Nuh Ayat 4
niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".
 
Surat Nuh Ayat 5
Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
 
Surat Nuh Ayat 6
maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
 
Surat Nuh Ayat 7

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
 
Surat Nuh Ayat 8
Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
 
Surat Nuh Ayat 9
kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
 
Surat Nuh Ayat 10
maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,
 
Surat Nuh Ayat 11
niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
 
Surat Nuh Ayat 12
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.
 
Surat Nuh Ayat 13
Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?

Surat Nuh Ayat 14
Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
 
Surat Nuh Ayat 15
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
 
Surat Nuh Ayat 16
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
 
Surat Nuh Ayat 17
Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
 
Surat Nuh Ayat 18
kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.
 
Surat Nuh Ayat 19
Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,
 
Surat Nuh Ayat 20
supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".
 
Surat Nuh Ayat 21
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,
 
Surat Nuh Ayat 22
dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
 
Surat Nuh Ayat 23
Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr".
 
Surat Nuh Ayat 24
Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.
 
Surat Nuh Ayat 25
Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
 
Surat Nuh Ayat 26
Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
 
Surat Nuh Ayat 27
Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.
 
Surat Nuh Ayat 28

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan".

Sadaqallhul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.