Surat 51 - Adz-Dzariyat dan Terjemahan

Surat Adz-Dzariyat dan Terjemahan 
(Angin Yang Menerbangkan)

Surat ke : 51
Jumlah ayat : 60


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم

Surat Adz-Dzariyat ayat 1
Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 2
dan awan yang mengandung hujan,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 3
dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 5
sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 6
dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 7
Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 8
sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 10
Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 11
(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 12
mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 13
(Hari pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 14
(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 15
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman (surga) dan mata air-mata air,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 16
sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 17
Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 18
Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 20
Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 21
dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 22
Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 23
Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 24
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 25
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 26
Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 27
Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 28
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 29
Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".

Surat Adz-Dzariyat ayat 30
Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 31
Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 32
Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 33
agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 34
yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 35
Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 36
Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 37
Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 38
Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 39
Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 40
Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
 
Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 42
angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 43
Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 44
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 45
Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 46
dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 47
Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 48
Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 49
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 50
Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 51
Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 52
Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 53
Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 54
Maka berpalinglah kamu dari mereka dan kamu sekali-kali tidak tercela.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 55
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 56
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 57
Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 59
Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian (siksa) seperti bahagian teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
 
Surat Adz-Dzariyat ayat 60
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.