Surat 1 - Al Fatihah dan Terjemahan

Surat Al-Fatihah dan Terjemahan

(Pembukaan)Surat Ke : 1 Jumlah Ayat : 7Juz ke : 1 
Al-Fatiah Ayat 1

Bismilla_hir rahma_nir rahim(i).  
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Al-Fatiah Ayat 2

Alhamdu lilla_hi rabbil 'a_lamin(a). 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Al-Fatiah Ayat 3

Ar rahma_nir rahim(i). 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Al-Fatiah Ayat 4
Ma_liki yaumid din(i). 
Yang menguasai di Hari Pembalasan.

Al-Fatiah Ayat 5

iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iinu. 
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Al-Fatiah Ayat 6

ihdinaa alshshiraatha almustaqiima. 
Tunjukilah kami jalan yang lurus,

Al-Fatiah Ayat 7

shiraathalladziina an’amta ‘alayhim ghayrilmaghdhuubi ‘alayhim walaaldhdhaalliina.
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.